o nás - Zvolenská sedmička združenie výtvarných umelcov Zvolena

o nás

ZVOLENSKÁ SEDMIČKA

je dobrovoľné združenie výtvarných umelcov Zvolena ktoré právne vystupuje ako občianske združenie výtvarníkov. Bolo založené 3 roky pred oficiálnou registráciou na ministerstve siedmimi nadšencami výtvarného umenia, preto aj názov Zvolenská sedmička: Pavel Móza, Milan Krbaťa, Dušan Šupina, Marián Haas, Milan Hraško, Anna Rusinkovičová a Drahuša Štempáková.

 Združenie bolo zaregistrované na Ministerstve vnútra SR - reg. 20. januára 1994 č. spisu VVS1-900/90-9236/. Súčasný počet členov združenia je 25. Poslaním (účelom) združenia ZVOLENSKÁ SEDMIČKA, je združovať neprofesionálnych a profesionálnych výtvarníkov, umelcov, fotografov a dávať im možnosť širšej realizácie a konfrontácie svojej tvorby vo vnútri združenia, ale aj možnosť rozvinutia vzájomnej výtvarnej komunikácie s inými výtvarníkmi a aj s inými združeniami podobného zamerania. Taktiež sa snažíme podchytiť mladých začínajúcich výtvarníkov a pomôcť im nielen konfrontáciami, skúsenosťami, či konzultáciami, ale aj možnosťou zúčastňovať sa našich spoločných výstav.

 Združenie okrem toho, že organizuje výstavy, zúčastňuje sa iných výstav, akcií a projektov s výtvarným zameraním, sa zameriava na akcie v prospech detí. Ako príklad uvedieme zozbieranie a venovanie obrazov novej Detskej nemocnici vo Zvolene alebo kreslenie na zámku v rámci osláv MDD. Z ďalšej činnosti treba spomenúť prípravu a realizáciu akcie MLYN ARTu - tvorivého stretnutia na Mlyne v Pstruši, ktorá je spojená s realizáciou spoločných výtvarných projektov za použitia rôznych výtvarných techník a materiálov.

 Každoročne organizujeme spoločnú výstavu pod názvom ZVOLENSKÝ VÝTVARNÝ SALÓN, ktorý má už niekoľkoročnú tradíciu a zúčastňujú sa na ňom neprofesionálni umelci z našeho regiónu, ale aj z iných oblastí Slovenska. Súčasťou salónu je aj kultúrny program, ktorým sa snažíme nielen spestriť, ale aj obohatiť naše kultúrne podujatie.

 Členovia Zvolenskej Sedmičky sa pravidelne zúčastňujú celoslovenského stretnutia neprofesionálnych výtvarníkov LETAVY, ktoré prebieha každoročne na Kurinci pri Rimavskej Sobote.

 Pri našich akciách spolupracujeme s Mestským Úradom vo Zvolene, odbor kultúry, šermiarskym združením RICASSO a hlavne so správcom SNG-Zvolen, ktorý je k nám maximálne ústretový. Určitá forma spolupráca je aj s s výtvarníkmi z blízkych aj vzdialenejších regiónov.

 Naše akcie sa už dostali do povedomia verejnosti a sú hojne navštevované a obohacujú kultúrne dianie v našom meste a regióne.

Kontakt

Peter PETRINEC: 0903 395 359
Ivan GERTLI: 0905 498 952
Martina MAJCHEROVÁ: 0911 438 509
E-mail: zv7@zvolenskasedmicka.sk

 
 

Napíšte nám

Môžete nám napísať aj prostredníctvom jednoduchého kontaktného formulára:

KONTAKTNÝ FORMULÁR

  Update cookies preferences