akcie - Zvolenská sedmička združenie výtvarných umelcov Zvolena

akcie

VEĽKÝ TRESK NA STAREJ RADNICI

       Dalo by sa povedať, že to bol veľký tresk. No ja si myslím, že viac prekvapujúci, keď Mgr. Barbora Priečna začala svoj príhovor hodením hlinenej platne k nohám výtvarníčky Anny Rusinkovičovej. Platňa dopadla na zem a "Veľký tresk" zahučal v priestoroch Starej radnice vo Zvolene. Presne 4. apríla 2014 ozvena "Veľkého tresku" zanechala na stenách radnice diela známej výtvarníčky z Kováčovej - Anky Rusinkovičovej. Fakt známej! Keby ste vedeli koľko slovenských hviezd učila sedmičkárka Anička točiť hlinu na hrnčiarskom kruhu. Boli to vlastne pacienti Národného rehabilitačného centra. V práci má výstavu ich "žiackych" prác a je medzi nimi aj hrnček herca Ladislava Chudíka. No vrátim sa späť k dielam Anky Rusinkovičovej. Úvodný program vernisáže "Veľkého tresku" obohatili umelecké vystúpenia jej detí. Potom nasledoval príhovor, kde boli prečítané slová kurátorky výstavy - MgrArt Michaeli Rázusovej - Nociarovej ArtD, o tvorbe všestrannej umekyne.
        "Keramické obrazy -platne, sú ukážkou v ktorej Anna Rusinkovičová kladie dôraz na spontánnosť vyjadrenú expresívnym gestom. Prostredníctvom tekutej hliny dosahuje vrstvu, pomocou ktorej sa obraz mení na objekt. S využitím techniky zvanej dripping, leje farby na keramické platne, alebo ich fŕka štetcom. Sieť škvŕn, liniek chápe ako existencionálne vyjadrenie sa od najjednoduchších emócii, až po prežívanie a projekciu seba samej do počiatku bytia, až veľkého tresku. Anna Rusinkovičová používa abstraktný expresionizmu na vyjadrenie nielen v maľbe, ale aj v experimentoch s hlinou..." 
       Na záver vernisáže výstavy vystupila samotná autorka ktorá privítala hostí a vyznala sa, že ich má všetkých rada a to ju napĺňa pri jej umeleckej tvorbe. Výstava bola slávnostne otvorená a "Veľký tresk" potrvá do 25. apríla 2014. Príďte si ho vypočuť očami.


© 2014 text a foto: J.F.Kannady vzor 71 ;o)


Kontakt

Peter PETRINEC: 0903 395 359
Ivan GERTLI: 0905 498 952
Martina MAJCHEROVÁ: 0911 438 509
E-mail: zv7@zvolenskasedmicka.sk

 
 

Napíšte nám

Môžete nám napísať aj prostredníctvom jednoduchého kontaktného formulára:

KONTAKTNÝ FORMULÁR

  Update cookies preferences