akcie - Zvolenská sedmička združenie výtvarných umelcov Zvolena

akcie

Sochárske sympózium Kováčová

Sochárske sympózium sa uskutočnilo v dňoch od 20.07. do 30.07 2017 v areály bývalého autokempingu Kováčová. Účastníci vytvorili sochy, ktoré na základe darovacích zmlúv budú osadené pod dohľadom architekta Ing. Jozefa Frtúsa v parku NRC a v parku obce Kováčová. Cieľom je priniesť dedine novú energiu, skrášliť verejný priestor. Sochárske sympózium malo aj výchovno-vzdelávací a esteticko-realizačný charakter. Sochári pracovali na voľnom priestranstve s motorovými pílami, brúskami, kladivami, zváračkami a pod.. Nakoľko tvorba sôch bola sprístupnená pre verejnosť, ľudia mohli vidieť ako sochy postupne vznikali. V piatok, 28. júla o 20:00 sa uskutočnila slávnostná vernisáž. Sochári predstavili svoje diela pred pozvanými hosťami a širokou verejnosťou. Rudo Hofer z Nižnej Rybnice vytvoril dve sochy z kovového šrotu „Cesta za šťastím“ a „ Prameň šťastia“, Laco Jurovatý z Bratislavy vytvoril pre NRC plastiku z drôtu „Bolesť v srdci“ a pre obec „Erb Kováčovej“, Marek Mikloš zo Slovenskej Ľupče vytvoril súsošie z dubového dreva „Symbióza“, Martin Jánoš z Banskej Bystrice skombinoval drevo z kovom v soche „Archa“. Jakub Cmarko z Prievidze a Jozef Uhrecký z Hrochote ukovali a pozvárali z kovového odpadu sochu pod názvom „Prameň“. Peter Petrinec zo Zvolena vytvoril v kombinácii kovu a skla recykl-art „Majáčik“ a Anna Rusinkovičová skombinovala drevo z keramikou a vzniklo súsošie „Pramene“. Počas dní obce sochári a členovia združenia výtvarníkov ZV-7 zapájali prítomných ľudí do tvorby a predstavovali rôzne výtvarné techniky ako napríklad Airbrush – zvaná tiež americká retuš je efektívna výtvarná technika, ktorá nanáša a rozprašuje farby pomocou striekacích pištolí s maximálnou presnosťou. Sochárske sympózium bolo úspešne ukončené s množstvom kladných výstupov – viditeľným výsledkom sú sochy, ktoré budú skrášľovať prostredie v Kováčovej, prinesú novú energiu a pritiahnu pozornosť širokej verejnosti. Sympózium bolo spropagované na veľkých pútačoch, ktoré boli umiestnené na námestí vo Zvolene, pred vstupom do kempu v Kováčovej, taktiež na plagátoch v rôznych verejných inštitúciách a na viditeľných reklamných miestach. K vernisáži boli rozposlané pozvánky.
Články o sochárskom sympóziu boli uverejnené vo Zvolenských novinách a v Echu a krátky rozhlasový príspevok na rádiu Devín a Regina. Bol natočený krátky film počas sympózia a dní obce. Taktiež bude vydaný menší katalóg k prácam a sochárom sochárskeho sympózia v Kováčovej. Na záver by som chcela poznamenať, že by bolo vhodné projekt niekoľkokrát zopakovať, aby vznikol krásny celok, ktorým by sme nechali odkazy pre budúce generácie. Zorganizovať takýto projekt bez sponzorov a dotácií je ťažko. Preto ďakujem za finančný príspevok, ktorý veľmi pomohol.

Zdroj: 
 Hodnotiaca správa o realizovanom projekte Sochárske sympózium v Kováčovej


Kontakt

Peter PETRINEC: 0903 395 359
Ivan GERTLI: 0905 498 952
Martina MAJCHEROVÁ: 0911 438 509
E-mail: zv7@zvolenskasedmicka.sk

 
 

Napíšte nám

Môžete nám napísať aj prostredníctvom jednoduchého kontaktného formulára:

KONTAKTNÝ FORMULÁR

  Update cookies preferences