akcie - Zvolenská sedmička združenie výtvarných umelcov Zvolena

akcie

Podobnosť čisto náhodná

alebo „Konfrontácia kontrastov inakosti s koreláciou rovnakosti“                                                                      
„Podobnosť čisto náhodná“ – výrok často zaznievajúci v súdnych sieňach so snahou o spochybnenie identity ľudského jedinca. Tam a takto právnicky zneužívaný zľudovel ako trpko úsmevný bonmot, čo však v prípade totožného názvu spoločného umeleckého projektu dvoch zvolenských výtvarníčok rozhodne neplatí. Naopak, svojimi súrodeneckými „dvojičkami“ sa autorky ich zobrazení - Michaela Högger a Martina Majcherová - snažia identitu hereckých osobností odkrývať. Od abstrakcie k realizmu. Od pocitu povedomosti v duchu - „tak toto mi niečo a niekoho pripomína“ – k odhaleniu konkrétnej filmovej postavy zahranej existujúcim človekom. Génius momentu podobnosti a vnuknutie umeleckého zámeru dvojíc sa stali podstatou a východiskovou premisou ich stvárnenia. 
Obe výtvarníčky spája členstvo a vzájomná spolupráca v rámci aktivít občianskeho združenia výtvarníkov - Zvolenská sedmička – čo sa stalo živnou pôdou zrodu a rozvíjania i tohto nápadu a ideovej koncepcie bilaterálneho projektu, ktorého výsledky výstava prináša.    
Michaela primárne vytvorila sériu väčších obrazov polfigúr s neznámymi tvárami, ktoré vyjadrujú určité pocity, či nesú isté vlastnosti a Martina k nim priradením dotvorila proporčne menších dvojníkov na základe fyzickej podobnosti s viac či menej známymi filmovými postavami. 
Pre túto expozíciu tak vzniklo sedem diptychov, štýlovo aj obsahovo zaujímavých ženských dvojíc, spoznateľných z poväčšine kultových kinematografických snímok – Kill Bill, Frida, Addams familly, Matrix, Harry Potter, Baywatch, The Suicide Squad.    
Umelecký štýl a výraz tvorby obidvoch výtvarníčok je však pritom diametrálne odlišný.
Michaeline kreácie sú abstraktné veľkoformátové plátna s bohatou i plastickou štruktúrou a farebnosťou, Martininým výtvarným vyjadrením sú zas výhradne realistické plošné maľby komornejších rozmerov a v čiernobielom prevedení.
Ale aj napriek týmto rozdielom, alebo práve vďaka nim, je podobnosť jednotlivých dvojíc viac než zrejmá a zároveň čisto náhodná...  
Na základe interesantnej invencie, s jasne zrozumiteľným a výstižným názvom tohto ideového dualizmu, expozícii predpovedám nielen veľký divácky záujem, ale aj parciálny komerčný úspech jednotlivých "dvojičiek", najmä u notoricky známejších filmových postáv a ich fešných hereckých protagonistiek – zabijácka Uma Thurman, fridovská Salma Hayek, plážová Pamela Anderson ...
S humornou nadsázkou možno konštatovať, že najmä muži si prídu na svoje.  
Už sa teším na ďalšie nové páry "dvojvaječných súrodencov" pretože pevne verím, že nezostane len pri týchto 7-mich a vydarený projekt bude takto obohacujúco pokračovať.  Želám im veľa zdaru a umeleckú dlhovekosť.

Ing.arch. Martin Vais, kurátor výstavy                                
                                                                               
Foto: Milan Černák a Martina Majcherová 


Podobnosť čisto náhodná (martinamajcherova.sk)                                                                     
Michaela Högger a Martina Majcherová a ich diptychy - SME | MY Zvolen 


Kontakt

Peter PETRINEC: 0903 395 359
Ivan GERTLI: 0905 498 952
Martina MAJCHEROVÁ: 0911 438 509
E-mail: zv7@zvolenskasedmicka.sk

 
 

Napíšte nám

Môžete nám napísať aj prostredníctvom jednoduchého kontaktného formulára:

KONTAKTNÝ FORMULÁR

  Update cookies preferences