akcie - Zvolenská sedmička združenie výtvarných umelcov Zvolena

akcie

Menora Saag Centrum Artis Šahy

Náš tohtoročný výtvarný salón sa ešte poriadne nezačal a my už rozbiehame ďalšiu akciu...
V spolupráci s Menora saag centrum artis sme v šahanskej synagóge zahájili výstavu s výstižným názvom ZVOLENSKÁ SEDMIČKA
Zrekonštruované priestory tejto historickej stavby skrášlilo 40 obrazov a 3 plastiky od 16-tich autorov Zvolenskej sedmičky. Výstavu kurátorsky zastrešila uznávaná keramikárka a sochárka Adriena Kutaková.
Za sprostredkovanie vďačíme Petrovi Henešovi, bývalému správcovi Zvolenského zámku, s ktorým sme spolupracovali v období, keď sa ešte naše výtvarné salóny konali v severozápadnej bašte Zvolenského zámku. Počas vernisáže Peter zaspomínal práve na tieto akcie, ako aj na to, ako prijal Joža Kajana do depozitu SNG :)

Synagóga židovského náboženského smeru Status quo ante je jednou z mála zachovaných židovských pamiatok v Šahách. Bola postavená v polovici 19. storočia a fungovala až do čias druhej svetovej vojny. Po vojne slúžila – podobne ako mnohé iné slovenské synagógy – ako sklad, v dôsledku čoho sa nezachovalo temer nič z jej pôvodného interiéru. V súčasnosti stavba slúži ako galéria a centrum súčasného umenia – Menora Saag Centrum Artis. Nachádza sa v nej stála expozícia portrétov významných maďarských osobností, okrem toho sa tu usporadúvajú rôzne príležitostné výstavy, koncerty a iné kultúrne podujatia. Na nádvorí synagógy je inštalovaný pamätník holokaustu, na stene dvorného traktu sa zase nachádzajú pamätné tabule na počesť významných osobností mesta.

Menora Saag Centrum Artis týmto ďakujeme za ústretovosť a možnosť prezentovať našu tvorbu v týchto krásnych priestoroch! 

https://felvidek.ma/2023/07/zolyomi-hetek-kapcsolatepito-tarlat-az-ipolysagi-zsinagogaban/

Text a foto: Martina Majcherová


Kontakt

Peter PETRINEC: 0903 395 359
Ivan GERTLI: 0905 498 952
Martina MAJCHEROVÁ: 0911 438 509
E-mail: zv7@zvolenskasedmicka.sk

 
 

Napíšte nám

Môžete nám napísať aj prostredníctvom jednoduchého kontaktného formulára:

KONTAKTNÝ FORMULÁR

  Update cookies preferences