akcie - Zvolenská sedmička združenie výtvarných umelcov Zvolena

akcie

KVETY ZEME

Vernisáž výstavy diel výtvarníčky Anny Rusinkovičovej sa konala v piatok 13. januára v popoludňajších hodinách v Átrium klube, Zuzkin park 4. Veľmi príjemné podujatie naplnené hmatateľným umením z rúk umelca, konkrétne skvostných keramických reliéfov a obrazov s prírodnou tematikou bolo skvelou bodkou za pracovným týždňom. Návštevníkom vernisáže bola ponúknutá kolekcia prírodných motívov v podobe kvetov zhmotnených v pálenej hline, glazúre a farby na plátne. Zahájenie výstavy prebehlo s hudobným doprovodom klaviristky Márie Draveckej a spevom Františka Balúna. Úvodné slovo patrilo kurátorovi výstavy Františkovi Balúnovi, zástupcovi starostu mestskej časti Petrovi Hubovi a autorke diel Anke Rusinkovičovej. Spolu s ním zastúpil mestskú časť aj prednosta Michal Demo.
Zdrojom inšpirácie pre tvorbu Anny Rusinkovičovej sú kvety. Nanášaním plastických štruktúr, expresívnym podaním a dôrazom na farebnosť prebieha súhra až do finálneho výsledku. Tieto procesy využíva pri tvorbe keramických reliéfov, ale aj v kombinovaných technikách malieb. Je absolventkou Strednej umelecko priemyselnej školy v Kremnici. Žije a tvorí v Kováčojej. Pracuje ako inštruktorka v keramickej dielni na oddelení Artterapie-Ergoterapie v Národnom rehabilitačnom centre v Kováčojej. Svoju tvorbu prezentuje na autorskych výstavách doma ale aj v zahraničí. Pravidelne sa zúčastňuje na kolektívnych výstavách a sympóziách. Je členkou združení Umeleckej besedy Slovenskej a Zvolenskej sedmičky. 
Vernisáž prebehla v príjemnej atmosfére vďaka všetkým zúčastneným, ktorí si odniesli domov pekný umelecký zážitok. Výstava potrvá do 8. marca 2023. 
 
Text a foto: archív Anna Rusinkovičová 


Kontakt

Peter PETRINEC: 0903 395 359
Ivan GERTLI: 0905 498 952
Martina MAJCHEROVÁ: 0911 438 509
E-mail: zv7@zvolenskasedmicka.sk

 
 

Napíšte nám

Môžete nám napísať aj prostredníctvom jednoduchého kontaktného formulára:

KONTAKTNÝ FORMULÁR

  Update cookies preferences